Veľký prehľad kníh o vysokej citlivosti (hypersenzitivite)

Hoci vysoká citlivosť ešte stále nepatrí k témam, o ktorých by sa na Slovensku a v Česku bežne diskutovalo, za posledné roky sa tu na pultoch kníhkupectiev objavila asi desiatka kníh venovaných tejto problematike. Čitateľ sa vďaka nim okrem iného dozvie:

 • čo je to vysoká citlivosť
 • ako sa vysoká citlivosť prejavuje u detí a dospelých
 • ako možno odlíšiť vysokú citlivosť od bežných psychických porúch ako depresia alebo porucha pozornosti
 • aké výhody a výzvy so sebou vysoká citlivosť prináša

Nasledujúci zoznam kníh o vysokej citlivosti v slovenčine a češtine je preto povinným čítaním každého HSP (vysoko citlivého človeka), ktorý chce lepšie porozumieť svojej vysokej citlivosti, a tak aj sebe samému.

Kniha pre tých, čo sa s vysokou citlivosťou stretávajú po prvý krát

Elaine N. Aron: Vysoce citliví lidé

Americkú psychologičku Elaine N. Aronovú možno právom považovať za priekopníčku v oblasti klinického výskumu vysokej citlivosti. Verejnosti túto črtu priblížila na svojej stránke, v početných vedeckých článkoch, filmoch, ako aj v sérii kníh o vysoko citlivých ľuďoch. Prvá z nich (The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You) sa na pultoch kníhkupectiev objavila ešte v roku 1995 a od vtedy sa z nej predalo viac než jeden milión výtlačkov.

Kniha sa osloví najmä tých, ktorí sa s vysokou citlivosťou stretávajú po prvý raz, pretože prináša základné poznatky o tejto téme, ako aj praktický dotazník, ktorý vám pomôže určiť, nakoľko sa u vás prejavujú jednotlivé znaky hypersenzitivity.

Pohrdnúť by ňou však rozhodne nemali ani čitatelia, ktorí majú o tejto téme už čo to načítaného. Autorka sa totiž neobmedzuje len na sumarizáciu základných faktov, ale postupne dáva vysoko citlivému čitateľovi návod na to, ako žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Dotýka sa pritom tém ako životný štýl, vzťahy, ako aj psychické a fyzické zdravie vysoko citlivých ľudí. Cennou súčasťou knihy sú aj tipy pre zamestnávateľov, zdravotníkov a pedagógov pracujúcich s vysoko citlivými ľuďmi.

 • Jazyk: český
 • Vydavateľ: EUGENIKA
 • ISBN: 978-80-8100-632-6
 • EAN: 9788081006326
 • Formát: 132 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2020

Kniha pre rodičov vysoko citlivých detí

Antje Gertrud Hoffmanová: Hypersenzitivní děti – Laskaví poslové univerza

Dlhú dobu jediná kniha venovaná rodičom vysoko citlivých detí, ktorá bola preložený do češtiny (v roku 2021 sa k nej pridala kniha Vysoce citlivé děti od Elaine Aronovej a v roku 2022 Výchova vysoce citlivých dětí od Julie Leuze), pochádza z pera švédskej terapeutky Antje Gertrudy Hoffmanovej.

Čitatelia sa v nej okrem iného dozvedia, ako rozpoznať vysoko citlivé dieťa, čo takéto dieťa potrebuje od školy, svojich rodičov aj širšieho okolia, aký je súvis medzi vysokou citlivosťou a hyperaktivitou a ako na vysoko citlivé deti vplýva očkovanie, sladkosti či problémy v rodine.

 • Jazyk: český
 • Vydavateľ: Práh
 • ISBN: 9788072524990
 • Formát: 168 strán, pevná väzba
 • Rok vydania: 2014

Kniha o hypersenzitivite pre fanúšikov audiokníh

Jana Šulistová, Pavla Koucká, Petra Morvayová: Vysoce citliví

Pravdepodobne jediná audiokniha na túto tému v češtine a zároveň jediná kniha, u ktorej nejde o preklad z cudzieho jazyka – audiokniha Vysoce citliví je dielom publicistky Jany Šulistovej a pedagogičky a konzultantky Petry Morvayovej. Kniha vyšla s predslovom psychologičky Pavly Kouckej a je zbierkou reportáží, ktoré autorky pôvodne pripravili pre stránku psychologie.cz.

V knihe okrem iného nájdete odpovede na otázky:

 • ako spoznať, že máte vysoko citlivé dieťa
 • ako správne odpočívať ako vysoko citlivá osoba
 • s akými ťažkosťami sa vysoko citliví ľudia stretávajú v každodennom živote
 • prečo sú vysoko citliví ľudia nenahraditeľní a aký je ich význam v spoločnosti
 • ako sa ako vysoko citlivá osoba vyrovnať so svojou odlišnosťou
 • ako si ako vysoko citlivá osoba nastaviť hranice
 • Jazyk: český
 • Dĺžka: 137 min

Kniha pre tých, čo radi čítajú o vysokej citlivosti po slovensky

Rolf Sellin: Hypersenzitívni ľudia medzi nami

V češtine vyšla táto kniha vo vydavateľstve Portál pod názvom Vysoce citliví lidé mezi námi.

Kľúčovým pojmom knihy z pera švajčiarskeho architekta a odborníka na vysokú citlivosť Rolfa Sellinu je vnímanie. Ako sám hovorí:

„Vnímanie je centrálným bodom v živote hypersenzitívneho človeka. Je to jeho najväčšia prednosť a vloha a môže byť zároveň aj najväčšou slabosťou, ak sa s ňou človek nenaučí zaobchádzať.

Rolf Sellin: Hypersenzitívni ľudia medzi nami (2016), s. 58

Autor sa v knihe okrem iného zamýšľa nad dôvodmi, ktoré môžu viesť k tomu, že sa vnímanie stane pre vysoko citlivého človeka príťažou a načrtáva aj možné riešenia. Tie vychádzajú z predokladu, že hoci je vnímanie do značnej miery zautomatizovaný proces, môžeme sa s ním naučiť vedome pracovať a ovládať ho.

 • Jazyk: slovenský
 • Prekladateľ: Anežka Guziarová
 • Vydavateľ: Noxi
 • ISBN: 9788081113321
 • Formát: 140 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2016

Kniha o hypersenzitivite pre introvertov a precitlivených ľudí

Ilse Sand: Přecitlivělí lidé a introverti

Ilse Sand stavia na svojej praxi pastorky, lektorky a psychoterapeutky a na príkladoch z každodenného života čitateľom ukazuje, ako sa môžu chrániť pred stimuláciou zvonku (stimuláciou zo správ a prívalu informácií, mobilu a sociálnych interakcií) aj zvnútra (stimuláciou z vlastného katastrofického myslenia).

Zaujímavé je, že kniha nie je adresovaná len vysoko citlivým ľuďom (teda ľuďom, ktorí sa s vysoko citlivou nervovou sústavou už narodili), ale aj introvertom a precitliveným ľuďom (teda ľuďom, ktorí na podnety reagujú citlivo v dôsledku traumy, syndrómu vyhorenia, bolestného detstva alebo iných nepriaznivých životných okolností).

A hoci sa autorka obracia na všetky tieto skupiny, hneď v prvej kapitole veľmi jasne uvádza, aký je rozdiel medzi introvertmi a extrovertmi, ako aj introvertmi a extrovertmi na jednej strane a vysoko citlivými ľuďmi na strane druhej. Ak si svojím osobnostným typom nebude istý ani po jej prečítaní, na konci knihy nájdete dva testy, ktoré vám pomôžu stanoviť mieru vašej introverzie/extroverzie a mieru vašej senzitivity.

 • Jazyk: český
 • Vydavateľ: EUGENIKA
 • ISBN: 978-80-8100-632-6
 • EAN: 9788081006326
 • Formát: 132 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2020

Kniha o vysokej citlivosti pre tých, čo hľadajú ucelený súbor informácií

Sylvia Harke: Senzitivní lidé

Len sotva by sa našla téma súvisiaca s vysokou citlivosťou, o ktorej by sa nemecká psychoterapuetka a autorka Sylvia Harke vo svojej knihe nezmienila. Na úctyhodných takmer 400 stranách vás okrem iného oboznámi:

 • so svojím životným príbehom
 • s vlastnosťami vysoko citlivých ľudí, ich silnými a slabými stránkami
 • s rozdielmi medzi vysoko citlivými ženami, mužmi a deťmi
 • s 13 pravidlami pre spokojnejší život vysoko citlivých ľudí
 • s tým, ako na vás ako vysoko citlivú osobu vplýva stres, syndróm vyhorenia a trauma
 • so životnými príbehmi ďalších vysoko citlivých ľudí
 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Ivana Kraus
 • Vydavateľ: Fontána
 • ISBN: 978-80-7336-976-7
 • Formát: 374 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2019

Kniha pre vysoko citlivých ľudí, ktorí sú preťažení

Asa-Saga Hammarstedt: První pomoc pro vysoce citlivé

Asa-Saga Hammarstedt je švédska novinárka a vysoko citlivá osoba. Jej kniha, ktorá po prvý krát uzrela svetlo sveta v roku 2016, je určená predovšetkým vysoko citlivým ľuďom, ktorí sú preťažení v dôsledku zmyslového zahltenia, emočného vypätia alebo celkového vyhorenia. V knihe sa okrem toho nájdu aj všetci tí, ktorí sa k takémuto bodu blížia. Autorka v nej prináša praktické rady, ako sa po preťažení zotaviť a ako mu v budúcnosti predchádzať.

Za zmienku rozhodne stojí aj samostatná kapitola venovaná joge a jednotlivým pozíciám, ktoré môžu byť nápomocné pri zotavovaní sa z preťaženia. Nechýba ani rozhovor s vysoko citlivou lektorkou jogy Ulrikou Casseovou.

 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Eva Klimentová
 • Vydavateľ: Portál
 • ISBN: 978-80-262-1736-7
 • Formát: 144 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2021

Kniha pre vysoko citlivých pomocníkov

Ilse Sand: Citlivý pomocník

Meno dánskej pastorky a psychoterapeutky Ilse Sand sa v tomto zozname objavuje už po druhý krát, tentokrát sa však vo svojej knihe obracia primárne na vysoko citlivých ľudí, ktorí sa často ocitajú vo vzťahu k svojim pacientom, klientom, priateľom či rodine v roli pomocníka.

Vysoko citliví ľudia k takejto úlohe prirodzene inklinujú vo svojom profesijnom aj osobnom živote, no ak v nej chcú uspieť, musia sa naučiť poskytovať pomoc tak, aby ich to stálo čo najmenej síl. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je osvojiť si vybrané metódy psychoterapie využívané v rámci terapeutických rozhovorov, do ktorých autorka čitateľa postupne zasväcuje.

V dvoch záverečných kapitolách ešte autorka obracia pozornosť na vysoko citlivých pomocníkov samotných: vysvetľuje, prečo nás táto úloha tak veľmi priťahuje a pripomína nám, aké dôležité je myslieť aj na vlastné potreby.

 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Markéta Kliková
 • Vydavateľ: Portál
 • ISBN: 978-80-262-1300-0
 • Formát: 128 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2018

Kniha pre vysoko citlivých ľudí, ktorí vnímajú svoju citlivosť ako slabosť

Kathrin Sohst: Citlivost jako výhoda

Zdá sa vám, že vaša vysoká citlivosť je skôr prekliatím než darom? Potom by ste mali siahnuť po knihe z pera nemeckej autorky Kathrin Sohst, ktorá píše z vlastnej skúsenosti vysoko citlivej osoby. Okrem analýzy vašich silných stránok, ktorá vám dozaista zdvihne sebavedomie, v nej nájdete aj odporúčania, ako pracovať so svojimi slabými stránkami a rozvýjať sa ako vysoko citlivá osoba.

V ďalších kapitolách sa môžete tešiť na autentické príbehy zo života vysoko citlivých ľudí dotýkajúcich sa rôznych tém ako zdravie, práca, voľný čas, vzťahy a rodina. Nechýbajú ani tipy, ako zlepšiť kvalitu svojho života, ako napríklad začať s jógou, meditáciou alebo zmeniť stravovacie návyky.

 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Iva Michňová
 • Vydavateľ: Grada
 • ISBN: 978-80-271-0049-1
 • Formát: 256 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2016

Kniha pre vysoko citlivých ľudí, ktorých trápia vysoké štandardy a nízke sebavedomie

Ilse Sand: Přecitlivělost není slabost

Dánska pastorka a psychoterapeutka Ilse Sand sa objavuje v tomto zozname už po tretí krát, tentokrát s knihou, ktorú by som odporučila vysoko citlivým ľuďom, ktorí zápasia s vysokými štandardmi a nízkym sebavedomím. Autorka v nej vysvetľuje, ako sa vysoké nároky, ktoré na seba kladieme, a nízke sebavedomie navzájom upevňujú a prináša tipy, ako z tohto začarovaného kruhu vyviaznuť.

Cenné rady v nej nájdu aj ľudia, ktorí zápasia s hnevom (či už svojím vlastným alebo hnevom ostatných ľudí), pocitmi viny, hanby či psychickými problémami a stagnáciou. Kapitoly 3 a 4 zas prinášajú tipy a triky, ako zvládnuť zahltenie vnútornými a vonkajšími stimulmi a ako pomáhať ľuďom v našom okolí bez toho, aby nás to príliš vyčerpalo. Ak vás zaujali práve tieto dve témy, odporúčam vám prečítať si knihy Přecitlivělí lidé a introverti a Citlivý pomocník od tej istej autorky, ktoré sa nimi zaoberajú ešte viac do hĺbky.

 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Viola Somogyi
 • Vydavateľ: Portál
 • ISBN: 978-80-262-1122-8
 • Formát: 136 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2016

Knihy pre vysoko citlivých empatov

Nasledujúca štvorica kníh predstavuje povinné čítanie pre všetkých, ktorí sa považujú za vysoko citlivé osoby a zároveň empatov. Empata možno voľne zadefinovať ako človeka, ktorý vníma jemnú energiu vo svojom okolí. Keďže tento pojem primárne nepatrí do oblasti psychológie, ale ezoteriky, na blogu sa mu venujem len okrajovo a aj zmienené knihy uvádzam len pre úplnosť.

Christine Rose Elle: Citliví, a přesto šťastní

 • Jazyk: český
 • Vydavateľ: Grada
 • ISBN: 9788027117222
 • Formát: 144 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2020

Judith Orloff: Průvodce pro vysoce citlivé lidi

 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Ivana Sýkorová
 • Vydavateľ: Grada
 • ISBN: 978-80-271-0776-6
 • Formát: 192 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2018

Judith Orloff: 365 tipů pro vysoce citlivé lidi

 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Ivana Sýkorová
 • Vydavateľ: Grada
 • ISBN: 978-80-271-2910-2
 • Formát: 392 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2020

Judith Orloff: Deník pro vysoce citlivé lidí

 • Jazyk: český
 • Prekladateľ: Ivana Sýkorová
 • Vydavateľ: Grada
 • ISBN: 978-80-271-1312-5
 • Formát: 168 strán, brožovaná
 • Rok vydania: 2020

Chýba vám v zozname nejaká kniha? Dajte mi vedieť v komentároch 👇

 8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *