Čo je to vysoká citlivosť?

Rozdiely v správaní

Nie je fascinujúce, akí sú ľudia rôzni?

 • Kým niektorí potrebujú množstvo vonkajšej stimulácie na to, aby sa zabavili, iní si vystačia celé hodiny len s vlastnými myšlienkami.
 • Kým niektorí vyznávajú motto, že zmena je život, iní potrebujú niekoľko mesiacov, aby sa s novou situáciou vyrovnali.
 • Kým niektorí na sebe vplyv cukru, kofeínu, alkoholu či iných látok takmer nepozorujú, iní sa už po malom množstve prestávajú ovládať.
 • Kým niektorí si sotva všimnú, v akom citovom rozpoložení sú ľudia v ich okolí, iní sa dokážu naladiť na ostatných až do takej miery, že nedokážu odlíšiť svoje emócie od cudzích.
 • Kým niektorými neotrasie ani ostrejšia výmena názorov, iní sú vyvedení z miery aj niekoľko hodín po konfrontácii.

Ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo je to tak? A prečo vlastne reagujú niektorí ľudia tak intenzívne? Majú azda mimoriadne vyvinuté zmyslové orgány, trpia niektorou z porúch autistického spektra, postretla ich v živote nejaká tragédia alebo… alebo je dôvod niekde celkom inde?

Výskum E. Aronovej

Photo by Anna Shvets from Pexels

Výskumom ľudského správania sa vedci zaoberajú už celé desaťročia. Jednou z nich je aj americká psychologička E. Aronová. Tá svojím výskumom v roku 1997 odhalila, že 15 až 20 % populácie reaguje na podnety intenzívnejšie než zvyšných 80 % až 85 % z jedného a toho istého dôvodu – narodili sa s vysoko citlivou centrálnou nervovou sústavou. Týchto ľudí označila za vysoko citlivých (highly sensitive person/highly sensitive people alebo HSP) a povahovú črtu, ktorá ich spája, nazvala vysoká citlivosť (high sensitivity).

Okrem toho dospela k záveru, že z kognitívneho hľadiska sa vysoko citliví ľudia odlišujú od zvyšku populácie:

 • hĺbkou, s akou spracovávajú informácie
 • zvýšenou mierou empatie a emocionálnej reaktivity
 • náchylnosťou voči zahlteniu
 • väčšou citlivosťou na jemné podnety

Som aj ja vysoko citlivá osoba?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete zistiť, či ste vysoko citlivá osoba:

 • EEG sken (viac o tejto metóde sa dočítate v článku Jany Šulistovej)
 • konzultácia s odborníkom, ktorý rozumie téme vysokej citlivosti
 • dotazník

Práve posledná možnosť je pre bežného človeka najdostupnejšia, no zároveň najmenej presná. Existuje niekoľko verzií dotazníka na určenie vysokej citlivosti dostupných online:

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Vyplnil(a) som dotazník. A čo ďalej?

Myslím si, že som vysoko citlivá osoba.

Gratulujem 🙂 Priznať si vysokú citlivosť nie je jednoduché. Vyžaduje si to veľkú dávku odvahy aj úprimnosti k sebe samému. Uvedomením si svojej hypersenzitivity ste však urobili významný krok na ceste za sebapoznaním. Ďalšou zastávkou na tejto ceste by mohlo byť:

Vyplnil(a) som dotazník, ale stále si nie som istý/á.

Zdá sa, že dotazník nepriniesol výsledok, ktorý by vás presvedčil. Nižšie nájdete niekoľko informácií o vysokej citlivosti, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní sa:

 • Muži dosahujú nižšie skóre ako ženy.
  Môže za to predovšetkým kultúrny ideál maskulinity, ktorý dominuje v západnej spoločnosti. Naše vnímanie vysokej citlivosti okrem toho ovplyvňuje aj komunita (rodina, pracovný kolektív a podobne), v ktorej sa pohybujeme.
 • Najnovšie výskumy naznačujú, že distribúcia vyokej citlivosti v populácii nie je absolútna, ale relatívna.
  Čo to znamená? Miesto toho, aby sme ľudí delili na vysoko citlivých a tých ostatných, je vhodnejšie uvažovať o vysokej citlivosti ako o spektre a ľudí rozdeliť na vysoko citlivých (tzv. orchidey), nízko citlivých (tzv. púpavy) a tých medzi (tzv. tulipány). Ak patríte do tretej skupiny, pravdepodobne sa v určitých aspektoch javíte ako vysoko citlivá osoba, iné znaky hypersenzitivity sú vám zas celkom cudzie.
Photo by Lachlan Dempsey on Unsplash
 • Dotazník je pravdepodobne najmenej presná metóda na zistenie vysokej citlivosti.
  Prečo? Pretože sa na základe vášho správania snaží odhadnúť, čo sa deje vo vašej hlave. Podobné dotazníky sa hodia najmä na vedecký výskum, pri ktorom sa počíta so stovkami respondentov a odchýlky v jednotlivých prípadoch až tak veľa nezavážia. Vhodnejšie, ako spoliehať sa na dotazník, je preto poradiť sa s odborníkom na vysokú citlivosť. Ak takúto možnosť nemáte, môžete sa pokúsiť preskúmať tému vysokej citlivosti na vlastnú päsť. Verím, že môj blog bude pre vás dobrým začiatkom 🙂
 • Priznať si, že ste vysoko citlivá osoba nie je vôbec jednoduché.
  Ak ste skutočne vysoko citlivá osoba, pravdepodobne ste si to všimli už veľmi dávno. Svoju odlišnosť ste si zrejme po prvý raz uvedomili už v detstve, no nech ste si lámali hlavu, ako veľmi ste chceli, nikdy ste nezistili jej skutočný dôvod. Len kdesi v hĺbke srdca ste vedeli, že prívlastky ako plachý/á, utiahnutý/á alebo zakríknutý/á, ktorými vás častovalo vaše okolie, vás nevystihujú.
  Zistiť po všetkých tých rokoch, že vaša odlišnosť má pomerne prozaický dôvod (s citlivou nervovou sústavou ste sa už narodili) vo vás môže vyvolať silné emócie: Na jednej strane pravdepodobne úľavu, pretože nie ste blázon a nie ste jediní s týmto údelom. Na druhej strane je to zrejme ľútosť, pretože sa definitívne potvrdilo, že ste nie ste ako ostatní a byť členom menšiny so sebou vždy prináša určité výzvy.
  Ak cítite niečo podobné, moje odporúčanie je, aby ste si dopriali čas na spracovanie svojich emócií. Ja sama som si priznala, že som vysoko citlivá osoba až po niekoľkých rokoch.
Myslím si, že nie som vysoko citlivá osoba

Ako už bolo spomínané, E. Aronová dospela k záveru, že vysoko citliví ľudia tvoria 15 až 20 % populácie. To znamená, že vysoko citlivý môže byť v priemere každý piaty človek vo vašom okolí. Nech je to už váš kolega, spolužiak, partner, rodič alebo len náhodný okoloidúci, porozumieť mu môže zmeniť jeho aj váš život k lepšiemu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vysoko citlivých ľuďoch, začnite tu.


Ste vysoko citlivá osoba?